..:: Opis miasta Kartuzy ::..
 Kartuzy położone są wśród otaczających lasów, nad dwoma
jeziorami: Klasztornym i Karczemnym w najpiękniejszej
części Pojezierza Pomorskiego, krainie geograficznej
POJEZIERZE KASZUBSKIE zajmującej obszar liczący ok. 8.000 km2.

Pojezierze Kaszubskie zajmuje zaledwie część dużego obszaru, na którym
miejscowa ludność posługuje się językiem kaszubskim - regionu
etnograficznego zwanego - KASZUBAMI.

Kaszuby rozpościerają się od wybrzeża Bałtyku na północy, po Bory Tucholskie
na południu oraz od okolic Bytowa i Chojnic na zachodzie po Skarszewy
i Gdańsk na wschodzie.

Kaszubi to rodzima grupa słowiańskiej ludności Pomorza, potomkowie
historycznych Pomorzan.

Kartuzy - stolica powiatu kartuskiego, administracyjnie należy do województwa
pomorskiego i stanowi 2,7% jego powierzchni. Leżą w odległości 32 km na
południowy zachód od Gdańska. Układ komunikacyjny miasta jest bardzo
dogodny. Można stąd wyjechać w następujących kierunkach: Gdynia,
Gdańsk, Sopot, Słupsk, Bytów, Lębork, Wejherowo, Kościerzyna. Bardzo dogodne
połączenia autobusowe z Tójmiastem oraz sąsiednimi powiatami powodują, że
Kartuzy są dobrym punktem wyjściowym dla organizowania wycieczek po
Pojezierzu Kaszubskim. Znajdujący się w odległości 20 km od Kartuz
Międzynarodowy Port Lotniczy w Rębiechowie to gwarancja szybkiego
połączenia z krajami Europy.

Kolegiata Kartuska
XIV - wieczna Kolegiata jest najcenniejszą pamiątką przeszłości, będąca
pozostałością zespołu klasztornego Zakonu Kartuzów. Gotycki kościół z
kamienia i cegły, z unikatowym w skali kraju dachem w kształcie wieka
trumny, który przypomina o dewizie zakonników "Memento mori" czyli
"Pamiętaj o śmierci". Kościół ten rozpoczęto budować w 1381 roku z
inicjatywy Gdańskiego Patrycjusza Jana Thiergarta. Podstawowe wymiary
kościoła to: 49,75 m długości, 12,50 m szerokości i 11,90 m wysokości muru.
W dolnej części został wykonany z nieociosanych polnych kamieni a od
poziomu okien z cegły.

Tuż nad głównym wejściem do kościoła znajduje się charakterystyczna
figurka anioła śmierci z ruchomą kosą. Jest to zakończenie wahadłowe
zegara z jedną wskazówką zegarową, który znajduje się w balustradzie
chóru.

Po prawej stronie w kaplicy św. Brunona zostało zlokalizowane mauzoleum
Szczepańskich. Znajduje się tu krypta pod posadzką oraz dwa kamienne
zabytki: płyta zamykająca wejście do krypty grobowej oraz epitafium
wmurowane w ścianę. Wyposażenie kaplicy dopełnia ołtarz św. Brunona oraz
ława z baldachimem. Natomiast w Złotej Kaplicy znajduje się fragment,
najcenniejszego zabytku gotyckiego: ołtarza głównego.

Jest to jedyny relikt gotyckiego wyposażenia kościoła.

Wzdłuż północnej i południowej ściany świątyni, pomiędzy Złotą Kaplicą a
prezbiterium zachwycają wspaniałe stalle rzeźbione w drewnie z XVI wieku.
Ozdobione są one wizerunkami apostołów, eremitów i świętych oraz
postaciami ewangelistów i scenami przedstawiającymi Mękę Pańską. Godne
uwagi są także reliefy balustrad wypełnione uskrzydlonymi główkami
aniołów, palmetami i jabłkami granatów. Motywy dekoracyjne stalli są tak
bogate i rozmaite, że nie powtarzają się.

Bliżej barokowego ołtarza znajduje się wykonany w 1677 roku tron
celebransa o bardzo bogatym opracowaniu rzeźbiarskim. Kościół
Poklasztorny w Kartuzach wyróżnia się także zachowaniem w prezbiterium,
jedynego na terenie naszego kraju umieszczonego w pierwotnym miejscu,
obicia ściennego ze złoconego kurdybanu, czyli specjalnie wyprawionej skóry
cielęcej, owczej lub koziej, której dekoracja polegała na złoceniu,
wytłaczaniu i malowaniu. Każdy z 42 prostokątów kartuskich kurdybanów
zdobi otwarta asymetryczna kompozycja.

Godne uwagi są także obrazy ścienne, które nie są jednak na miarę potęgi
i bogactwa klasztoru. Do najcenniejszych należą najstarsze, dwa płótna z
"Ukrzyżowaniem" (1639 r.) a także cztery również siedemnastowieczne ze
scenami "Zwiastowania", "Opłakiwania", "Ukrzyżowania" i "Michałem
Archaniołem". Na ogólną liczbę 8 ołtarzy,
w nawie znajduje się aż 5 ołtarzy: główny i cztery boczne.
Ołtarz główny jest późnorenesansowy, bogato
złocony i trójkondygnacyjny. Centrum wypełnia obraz ze sceną
Wniebowzięcia NMP z 1687 r. po którego obu stronach znajdują się
wyrzeźbione postacie apostoła Jana z
Kielichem i Jana Chrzciciela z barankiem.

Również wnętrze zakrystii kościoła mieści się w sobie kilka bardzo
interesujących obiektów. Są to: piękny ołtarz z 1739 r., wyposażenie
zakrystyjne z XVIII w. oraz2 umywalnie kapłańskie prezentujące wyjątkowo
rzadko spotykane, monumentalne rozwiązania ozdobione płaskorzeźbami. Na
ścianach zakrystii zawieszone są obrazy o tematyce religijnej i dziejach
klasztoru. Prawdziwą rewelacją jako obiekty dawnej kultury, stanowią dwa
ruchome rokokowe żelazne wieszaki na ręczniki z bogatą ornamentyką.
Pozostałością dawnego klasztoru jest też erem ( mieszkanie zakonnika),
studnia część muru okalającego dawny klasztor budynki gospodarcze
i refektarz.

Refektarz
Refektarz stanowił północną ścianę małego krużganku, w którego centrum
znajdował się wirydarz. Jeszcze dzisiaj na murach refektarza widoczne są, od
strony kościoła poklasztornego ślady sklepień małego krużganku.
Monumentalna architektura tej gotyckiej, halowej konstrukcji o powierzchni
około 160 m2 świetnie sprawdza się dzisiaj, gdy refektarz został życzliwie
użyczony przez obecnego proboszcza ks. prałata Henryka Ormińskiego na
galerię sztuki współczesnej GALERIA REFEKTARZ, która powstała w 1995r.

Lokalizacja: Kartuzy, ul. Klasztorna 5

Kościół poewangelicki p.w. św. Kazimierza

Budowa kościoła trwała od 1 grudnia 1885 roku do 1 sierpnia 1887 r.,
kamień węgielny został położony przez superintendenta D. Taubego z
Gdańska w 1886 r. Kamień ten, z wyrytą datą zachował się do dziś i można
go zobaczyć w najniższej partii wieży po stronie wschodniej. Kościół
zbudowany jest z czerwonej cegły, z wysoką 50 - metrową wieżą, pokryty
miedzianą blachą. Jego jednonawowe wnętrze kryte jest jedynie drewnianym
stropem. Budynek ma 10 okien ostrołukowych oraz 2 okrągłe w elewacji
zachodniej. W oknach tych znajdują się witraże, przedstawiające głównie
apostołów. Ten dawny kościół luterański, do dzisiaj zachowany w prawie nie
zmienionym stanie, od początku swojego powstania stał się dominującą
budowlą na kartuskim Rynku.

MUZEUM KASZUBSKIE IM. FRANCISZKA TREDERA

Muzeum prezentuje bogate zbiory etnograficzne poświęcone rolnictwu,
rybołówstwu, ceramice,gospodarstwu domowemu, obrzędowości oraz sztuce
ludowej Kaszub. Placówka gromadzi również zabytki związane z historią
Kartuz. Bardzo rozwinięta jest również działalność naukowa. Muzeum wydaje
"Zeszyty Muzealne".Można tu także zapoznać się z "Nutami kaszubskimi"
i zobaczyć "Klëki" - symbol władzy sołeckej i laski pasterskie.

Lokalizacja: Kartuzy, ul. Kościerska 1

GAJ ŚWIĘTOPEŁKA-ALEJA FILOZOFÓW- WYSPA ŁABĘDZIA
W pobliżu zespołu poklasztornego położonego nad jeziorem Klasztornym
znajduje się kompleks leśny zwany Gajem Świętopełka. Częścią gaju jest
Alej Filozofów biegnąca wzdłuż brzegu jeziora Klasztornego. Dawniej było to
ulubione miejsce rozmyślań braci zakonnych. Dzisiaj mieszkańcy chętnie tu
spacerują spędzając miłe chwile w otoczeniu pięknej przyrody. Wędrując
Aleją Filozofów dojdziemy do równie urokliwego miejsca zwanego Wyspą
Łabędzia. Latem odbywają się tu weekendowe imprezy plenerowe.

ŁAWKA ASESORA
Ławka Asesora to szczególny punkt widokowy, z którego można podziwiać
wspaniałą panoramę miasta. Kiedyś jeden z asesorów radców miał chętnie
i często siadać na tym miejscu i uraczać się pięknem krajobrazu. Z tego
powodu nowe miejsce widokowe zostało nazwane "ławką asesora". W 1911r.
Towarzystwo Upiększania Miasta ustawiło tam ławkę do wypoczynku.

Lokalizacja: Kartuzy, ul. Chmieleńska

FIGURA MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ
W 1903r. w parku na przeciwko dzisiejszego Urzędu Gminy stanął pomnik
pruskiego wojaka, który był symbolem świetności oręża pruskiego, a tym
samym był znienawidzony przez ludność Kartuz Po odzyskaniu niepodległości
odkuto od cokołu pruskiego chorążego, a na jego miejsce postawiono
kamienny pomnik Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, staraniem
rezerwistów Dowództwa Okręgu Kaszubskiego w Gdańsku. Wykonał go
artysta rzeźbiarz z Poznania Marcin Rożek. W czasie okupacji hitlerowskiej
miejscowi Niemcy zburzyli ów pomnik ustawiając na cokole z powrotem
pruskiego wojaka.14 października 1945r. na cokole stanęła obecna figura
Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. wykonał ją mistrz kamieniarski Pan
Miąskowski z Kartuz. Dzisiaj pod pomnikiem odbywają się uroczystości
patriotyczne z okazji Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości 11 listopada.
W tym samym parku znajduje się też obelisk upamiętniający 500- lecie
Kartuz.

PLAC św. BRUNONA
W 1948 na placu tym stanęła ponownie kapliczka z figurką św. Brunona
( usunięto ją w 1941r.) wykonana przez miejscowego murarza Józefa
Formelę.

GÓRA SPICZASTA
Warta odwiedzenia jest też Góra Spiczasta na szczycie której odbudowano
kapliczkę św. Krzyża. Na szczyt wzniesienia prowadzą specjalnie wytyczone
oświetlone ścieżki.
 

 

     ..:: Ciekawostka ::..
W czerwcu 2001 roku rozpoczęły się prace wykopaliskowe na cmentarzysku kurhanowym w leśnictwie Uniradze pod kierownictwem Pana prof. Mariusza Ziółkowskiego.
W literaturze pisze się, że ta nekropolia liczy 1000 – 1500 kurhanów. Pan profesor Ziółkowski twierdzi jednak, że ta liczba jest raczej bliższa 3000.
W 1985 roku kurhany w dwóch oddziałach zostały zinwentaryzowane przez pana prof. inż. Jerzego Fellmana z Politechniki Gdańskiej na 600.
Prof. Ziółkowski sprawdza dzisiaj ten stan i w jednym oddziale naliczył 690 kurhanów a w innych ponad 300.
W chwili obecnej uważa się, że to największe cmentarzysko kurhanowe w Polsce, a nawet w tej części Europy.
Na cmentarzysku są cztery rodzaje kurhanów związane z różnymi „momentami” czasowymi, pochodzą z X-XI wieku, jeden ze znalezionych może nawet pochodzić z epoki brązu (II tysiąclecie p.n.e.). Prof. Ziółkowski znalazł dwa wielkie kurhany (jeden o wysokości 3 m i średnicy 20m).
Wraz z Panem profesorem badania nad kurhanami prowadzi dr Arkadiusz Sołtysiak – antropolog. Wiele sobie obiecuje po dalszych badaniach znalezionych w leśnictwie Uniradze szkieletów.
W sierpniu 2002 roku będą prowadzone dalsze badania cmentarzyska kurhanowego i sądzimy, że przyniosą kolejne ważne odkrycia przydatne Nadleśnictwu Kartuzy a także Kaszubskiemu Parkowi Krajobrazowemu i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
 

 

SKLEP MEBLOWY MIŁOSZ NA KASZUBACH - meble Kartuzy
Tanie: komplety wypoczynkowe, mebloœcianki, sypialnie, stoły, krzesła, kuchnie (rónież do zabudowy), komplety do przedpokoju, lustra, zegary, schody i wiele innych. Kartuzy Koœcierska 13 www.meblemilosz.pl


OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW - KARTUZY (KASZUBY)
Wykonujemy badania techniczne: samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, TACHOGRAFY legalizacja i naprawa, cišgników, autobusów, pojazdów sprowadzanych z zagranicy, pojazdów powypadkowych, pojazdów zasilanych gazem, pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych, pojazdów specjalistycznych, przyczep i naczep, nadawanie i wybijanie numerów


OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW - SKARSZEWY (KOCIEWIE)
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ( Skarszewy ul.Koœcierska 20 )z wszelkimi uprawnieniami. Pełny zakres badań. OSKP Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów GST-014 OSKP Skarszewy poniedziałek-sobota 7-17, diagnostyka samochodowa Skarszewy